بلبرینگ تماس زاویه ای

بلبرینگ تماس زاویه ای

بلبرینگ تماس زاویه ای حلقه های داخلی و بیرونی این نوع از بلبرینگ ها نسبت به یکدیگر زاویه ای می سازند که امکان تحمل بارهای شعاعی و محوری همزمان را توسط آنها فراهم می کند. هر قدر زاویه تماس بلبرینگ بیشتر باشد، قدرت تحمل بار محوری آن بیشتر می شود. بلبرینگ تماس زاویه ای تهیه و پخش انواع بلبرینگ ماشین …

بلبرینگ تماس زاویه ای خواندن بیشتر & raquo؛